Ringo Eco rajab Põhja-Euroopa suurima toidupakendite pesukeskuse

Korduspakendite ettevõte Ringo kuulutas välja avaliku hanke, et rajada Tallinnasse Põhja-Euroopa suurim toidupakendite pesu- ja hügieenikeskus. Pesula alustab tööd aprillis ja selle võimsus hakkab olema miljon pakendipesu kuus.

Investeeringu kogumaksumus on üle 300 000 euro. Keskkonnainvesteeringute Keskus toetab Ringo Eco pesula ja korduspakendite tagastusvõrgustiku rajamist 108 000 euroga.

„Avaliku hankega soovime soetada parima tehnoloogiaga pesuliini, mis kasutab pakendite pesemiseks joogivee puhastamisega sarnaselt osooni ning kus pakendeid steriliseeritakse UV-valgusega,“ ütles Ringo Eco kaasasutaja Janek Balõnski. „Meditsiinilisele puhtusele lähedane tulemus ületab täna toidutootjate töötasapindade puhastamisele seatud hügieeninõuded. Pesukeskuses mõõdame puhtust Eestis levinud luminomeetritega ja puhtusetase hakkab olema alla 15 RLU ühiku, mis on kaks-kolm korda parem koduse nõudepesu tulemusest.“

Pesukeskus tuleb Tallinnasse Betooni tänavale, kus hetkel käib ruumide ettevalmistus. „Uus pesu- ja hügieenikeskus hakkab täisvõimsuse korral tööd andma 30 inimesele,“ ütles Balõnski. „Pesukeskuses pestakse algul plastikust toidupakendeid aga tulevikus on võimalik seal puhastada ka klaaspakendeid.“

Eestis kasutakse üle 3 miljoni kohvitopsi kuus. „Kui lõpetada kasvõi ainult ühekordsete kohvitopside kasutamine, on igasse suuremasse linna sellist pesulat vaja,“ ütles Janek Balõnski. „Hetkel käivad ettevalmistused esimeste toidutootjate liitumiseks meie pakendiringluse süsteemiga ning kevadel loodame pesta meile tuttavate kaubamärkidepakendeid, mis sobivad korduskasutuseks.“

Üheks suureks väljakutseks on vähendada pakendiprügi ka suuremahulistel väliüritustel. Tartu Maratoni sarja ürituste peakorraldaja Indrek Kelk on olnud ühekordsete toidupakendite kasutamise vähendamisel üks pioneere Eestis. “Olen 20 aastat koos noortega koristanud Eesti maanteekraave – kui Eesti nähtaval loodusreostusel oleks nimi ja nägu, siis see oleks tankla kohvitopsi nägu maanteekraavis. Keegi peab sellele lõpu tegema ja korduskasutus on selle probleemi loomulik lahendus.”

Ringo Eco ja Tartu Maraton sõlmisid hiljuti koostöö kõigi selle aasta Tartu Maratoni ürituste korraldamiseks korduspakenditega. „Ürituste finišialal me sellel aastal enam prügi ei tekita,“ ütles Indrek Kelk. „Otsime võimalusi, kuidas tulevikus ka rajal asuvate joogipunktide ühekordsed pakendid ära kaotada.“

Ringo Eco korduspakendite süsteemiga on seni liitunud 50 toitlustuskohta. Nelja tootmisettevõtte töötajate igapäevased lõunasöögid tarnitakse korduspakendites. Uusi toitlustajaid ja catering-ettevõtteid lisandub igal nädalal, peatselt käivitavad kaks jaeketti teenuse oma bufeelettides.

„Paistab, et aastast 2022 saab esimene korduspakendite aasta Eestis, kui vähemalt miljon ühekordset pakendit jääb turule saatmata,“ ütles Janek Balõnski. „Muutus algab toitlustusest, kuid iga korteriühistu ja ärihoone saab muutusele kaasa aidata, tellides hoonesse korduspakendite tagastuskasti. Praegu on rohkem kui 100 hoones prügikasti kõrval ka korduspakendite kogumise kast, mille sisu läheb ainult pesulasse ja pakendid liiguvad tagasi toitlustajate juurde.“

Ringo Eco kaasas eelmisel aastal Eesti juhtivatelt era- ja riskikapitali investoritelt 500 000 eurot. Rahastusvoorus osalesid näiteks SuperAngels VC, Martin Villig, Lauri Meidla, Heateo Sihtasutuse Mõjufond, samuti veel Eesti 6 erainvestorit. Kaasatud rahaga rajab Ringo pakendite pesukeskusi, laiendab tagastuspunktide võrgustikku üle Eesti ning saavutab valmisoleku suurklientide teenindamiseks. Sel kevadel on plaanis korraldada rahastamise voor rahvusvahelise laienemise alustamiseks.

Toidupakendite pesu- ja hügieenikeskuse andmed

ASUKOHT: Betooni 14, Tallinn.

VÕIMSUS: Miljon pakendipesu kuus.

TOOTED: Kuni 30 eri liiki plastikpakendid (PP, SAN, TRITAAN, edaspidi ka KLAAS).

RUUMID: Kolm tsooni (mustad, puhtad, kuivladu) 450 m2 alal.

LIIN: mustade pakendite sorteerimisjaam, leotusala, osoneeritud vesi, pesuliin 4 pesukambri ja 3 kuivatuskambriga, UV-valguse jaam, puhaste pakendite sorteerimise, kvaliteedikontrolli ning skaneerimise ala.

RINGLUS: Iga pakend on unikaalselt tähistatud ja läbib alati skaneerimise. Iga pakendi ring on matemaatiliselt täpselt teada.

PUHTUSASTE : Mitte rohkem kui 15 RLU.

KUIVUSE ASTE : Täielik kuivus, mis on vajalik ,et pakend ladustada õhukindlasse kotti kuivlattu.

ALUSTAB TÖÖD: aprill 2022