Trees

Vähenda prügi! Vali korduspakend ühekordse pakendi asemel juba täna.

Vaata videot

Juhend pandi tagastamiseks

Vali korduspakend. Tasu pant.

Kui pakend on tühi, skänni QR-kood.

Vii tühi pakend tagastuskasti.

Pant kantakse tagasi sinu valitud pangakontole.

Tagastuspunktid

Meie eesmärk on vähendada ühekordsete pakendite prügi

Ringo Eco arendab skaleeritavat, avatud ja neutraalset korduspakendite platvormi. Oma pakendeid võivad Ringo platvormile tuua toidutootjad, restoranid ja kaupmehed. Ringo Eco tagab korje, pesu ja pakendite haldamise.

Lõpp-tarbijatele pakub Ringo Eco korduspakendite korje ja äraveo teenuseid. Tagastuskaste võivad tellida kontorihooned, toidukohad, ühistud, eramajad jt.