Linnavalitsus kiitis heaks uue jäätmehoolduseeskirja

Tallinna Linnavalitsus saatis kolmapäevasel istungil volikogule avalike ürituste korra muutmise ja jäätmehoolduseeskirja eelnõu, mille üks eesmärke on kaotada ühekorranõud avalikelt üritustelt Tallinnas.

Talllinna abilinnapea Joosep Vimm sõnas, et tegu on väga olulise sammuga. „Kui volikogu need kaks eelnõud vastu võtab, siis alates 1. juunist on Tallinn esimene linn Euroopas, kus tohib avalikel üritustel kasutada ainult korduskasutusnõusid. See on suur samm edasi suunas, et kaotada ära pärast üht kasutamist prügiks muutuvate nõude ja söögiriistade kasutamine,“ ütles Vimm.

Tallinna linn kannab käesoleval aastal Euroopa rohelise pealinna tiitlit, seega peavad üritused mida Tallinnas korraldatakse, olema loodust säästvad ja keskkonnale soodsad. Alates 1. juunist 2023 on kõigil Tallinna linnas toimuvatel avalikel üritustel lubatud serveerida toitu ja jooki üksnes korduskasutatavates anumates ning kasutada üksnes korduskasutatavaid söögiriistu. Lubatud on kasutada ühekordselt kasutatavaid joogikõrsi, segamispulki ja kokteilikaunistusi, mis ei koosne plastist (sh biopõhisest plastist), oksüdantide toimel lagunevast plastist või biolagunevast plastist.

Loe rohkem siit https://www.tallinn.ee/et/uudis/linnavalitsus-kiitis-heaks-uue-jaatmehoolduseeskirja