Korduspakendite väljatöötamine toidutootjale

Märtsis alustab Ringo mastaapset toiduainetööstustele suunatud korduspakendite pilootprojekti tutvustamaks tootjatele täna turul pakutavaid võimalusi ja arendada välja täiesti uusi pakendeid.  Projekti fookuses on pakendite ja Ringo täisteenuse disain ning efektiivne ja keskkonnasõbralik tootmine. Projekti töörühma koondatakse kokku teemast huvitatud toidutootjad,  tootedisainerid, ülikoolid, plastitootjad ja pakendamisliinide tootjad.

 Tänase olukorra ja toidutootjate vajaduste kaardistamiseks külastab Ringo tootearendusmeeskond erinevate valdkondade toidutööstusi. Algselt keskendutakse toidutootjate lihtsamatele soovidele, kus tulemust on võimalik saavutada ilma suurte lisainvesteeringuteta tootmises. Need on olukorrad, kus sobiv pakend ja pakkeliinilahendus on olemas.

 Kui ootused uutele pakenditele on selgunud, töötavad tootedisainerid pakendid välja kuni 3D väljatrükkideni. Täpsustatakse valuvormide investeeringu maht, lõpptoote hind ja turunduskommunikatsiooni väljundid. Pakendile seatavad tehnilised ja toiduohutuse ootused täpsustatakse ka pakendusliini tootjaga.

 Kui toidutootja soovib sel hetkel pakendit enda omandisse saada, investeerib ta valuvormidesse ise.  Kui aga tootjale sobib tema valdkonnale välja töötatud standardlahendus, paneb Ringo kokku  struktuurfondide projektitaotluse, et küsida fondidest toetusraha eriliigiliste valuvormide tootmiseks. Eeldame seejuures, et uued ringmajanduse meetmed käivituvad 2022 lõpus või 2023 alguses ja et selline korduspakendite tootmise teema sobib nendesse meetmetesse.

 Kutsume kõiki keskkonnahoiust huvitatud toidutootjaid üles projektis osalema ja võtma Ringoga ühendust aadressil janek.maar@ringo.eco